Intensieve veehouderij

Vlees produceren op industriële wijze waarbij het welzijn van het dier ondergeschikt is, keuren wij af. Een kip moet kunnen scharrelen, een koe moet kunnen grazen en een varken moet kunnen wroeten. Voor uitbreiding van bedrijven die slechts 'gangbaar' vlees produceren, dus zonder Beter Leven-keurmerk, is geen ruimte.

Echt-Susteren moet verschoond blijven van nog meer megastallen. Onder de bevolking is hier geen draagvlak voor gezien de vele problemen die de intensieve veehouderij veroorzaakt. Door de negatieve gevolgen voor de gezondheid van mens en natuur, én ten aanzien van dierenwelzijn, past deze grootschalige bedrijfsvoering niet in een Cittaslow-gemeente.