Raadsvergadering 27 september 2018

Deze raadsvergadering was de eerste reguliere vergadering sinds 5 juli. Na een extra raadsvergadering op 21 augustus (de kermis en de pinpas) en een besloten raadsvergadering op 25 september (klooster Koningsbosch) stonden nu 'alledaagse' onderwerpen op de agenda. Hier leest u een globaal verslag.

 

Klooster Koningsbosch:

Allereerst kwam de raad terug op de besloten raadsvergadering over de geweigerde vergunningen voor de herontwikkeling van het kloostercomplex te Koningsbosch. De coalitie kwam met een motie die de raadsleden de mogelijkheid gaf om (nogmaals) hun waardering en steun uit te spreken voor het collegebesluit. Deze motie werd unaniem aangenomen! GroenLinks vroeg daarnaast, net als in de extra raadsvergadering van 7 december 2017, aandacht voor de zorgplicht die Gelasius BV heeft ten aanzien van het gebouw. Met andere woorden: de eigenaar is verplicht om verval van het klooster te voorkomen. De gemeente zal handhavend optreden indien de eigenaar dit verzuimt. Tevens bleek daags na de besloten raadsvergadering een flyer huis-aan-huis te zijn verspreid in Koningsbosch dus ons tweede aandachtspunt van 7 december,  namelijk de inwoners zo snel mogelijk na een collegebesluit inlichten, was al uitgevoerd. Verder sprak GroenLinks uit dat afgelopen woensdag een droevige dag was voor Koningsbosch en dat dat nog wel een aantal weken zal naijlen. Ook werd de geheimhouding genoemd die het zeer lastig maakt om begrip te krijgen onder de inwoners: zij missen cruciale informatie waardoor ongenuanceerde reacties verschijnen op social media. Jammer maar het zij zo. Na driemaal een conclusie van 'ernstig gevaar' door Landelijk Bureau BIBOP kon het college niet anders besluiten dan het weigeren van de vergunningen.

 

LOES, onze lokale omroep Echt-Susteren:

De gemeenteraad dient het Commisariaat van de Media een advies af te geven over de vraag of LOES voldoet aan de eisen van de Mediawet. Dan kan het Commissariaat weer voor vijf jaar zendtijd toewijzen aan onze lokale omroep. LOES voldoet aan de gestelde eisen dus de raad gaf een positief advies af ECHTER tijdens de vergadering gaf de voorzitter aan dat de laatste dagen ontwikkelingen zijn ten aanzien van de financiën bij LOES. Er zou een onmiddelijke financiële injectie nodig zijn van eenmalig €60.000,- bovenop de jaarlijkse subsidie van €18.870,-. De gemeente kan technisch en juridisch deze acute financiële injectie niet verschaffen. Tevens zou zo'n uitgave ook eerst aan de raad voorgelegd moeten worden. De voorzitter stelde daarop aan de raad voor om het college het mandaat te geven om aan het Commisariaat mogelijke continïteitsproblemen door te geven, indien het in de toekomst zover komt. Laten we hopen van niet. De raad besloot om dit mandaat te geven.

(Een week later valt het doek voor LOES)

 

Motie berging Short Stirling W7630:

Helemaal aan het eind van de vergadering kwam onze 'motie vreemd aan de orde van de dag' aan bod. Deze werd unanem aangenomen! We hebben er een apart artikel aan gewijd.