Ter aanvulling op de eerdere evaluatie afvalinzameling 2022 heeft het college in juli jl. sorteeranalyses laten uitvoeren. In de bijlagen leest u tot in detail hoe goed er wordt gescheiden in Echt-Susteren.

Opvallende conclusies:

  • In vergelijking tot het gemiddelde voor vergelijkbare weinig stedelijke gemeenten heeft Echt-Susteren minder fijn huishoudelijk restafval en zamelen we meer gescheiden gft afval in.
  • De resultaten wijken nauwelijks af van de gegevens in 2021.
  • In de restafvalcontainer zit nog ca. 60% herbruikbaar materiaal en met name PMD en GFT.
  • De hoeveelheid GFT in het restafval is een kleine 30%, ondanks het wekelijks ophalen van GFT in de zomermaanden, het extra inzamelen van grof tuinafval en het aanbieden van bladkorven in de kernen.