Op zaterdagochtend 22 april kreeg de raad informatie over de ontwikkelingen in enkele kernen/wijken m.b.t. gemeenschapshuizen, zie presentatie. In elke kern minimaal 1 moderne accommodatie met een gezonde bezetting is het streven.

De komende jaren zal Oos Heem (Koningsbosch) een kleine verbouwing ondergaan, bij buurthuis St. Joris en OBS De Driepas (Echt-Noord) zal de bebouwing tussen deze twee vernieuwd worden en tot slot zullen twee haalbaarheidsonderzoeken plaatsvinden: naar een gemeenschapshuis in Susteren (zie presentatie) en naar de toekomst van de accommodaties Pius X en Banderthof gecombineerd met huisvesting van Menswel.

We vroegen aandacht voor Open Jongerencentrum The Curve aangezien zij dringend op zoek zijn naar een onderkomen. Mogelijk kunnen ze meeliften op de ontwikkelingen.