Nieuws

Van bed, bad en brood naar volwaardige participatie

Burgers moeten participeren, hun eigen kracht inzetten, of het nu gaat om werk, zorg of maatschappelijke ondersteuning. Dat is de strekking van de Participatiewet, die per 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van gemeenten komt te vallen.

GroenLinks Echt-Susteren in gesprek met VluchtelingenWerk Nederland.

Lees verder

Motie GroenLinks raadsvergadering 26 juni 2014

Tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2014 brengt Jos Janssen een 'motie vreemd aan de orde van de dag' in met betrekking tot een ruimhartiger kinderpardon. Helaas wordt de motie verworpen. Lees verder voor de inhoud en stemverhouding.

Lees verder

Zitbanken in openbare ruimte zonder afvalbak is niet logisch

De gemeente Echt-Susteren heeft veel zitbanken in de openbare ruimte. Het valt GroenLinks op dat er banken zijn zonder afvalbak. Dat vinden wij vreemd. Vaak wordt er iets genuttigd tijdens het uitrusten en afval kan dan worden achtergelaten door het ontbreken van een prullenbak in de directe nabijheid. Met zwerfvuil tot gevolg. GroenLinks stelde op 21 juni een aantal vragen.

Lees verder

The Mythical Man-Month

Een vreemde titel maar er is ook sprake van een vreemd probleem. Echt-Susteren moest volgens het coalitieakkoord 5 wethouders krijgen. Omdat de onderhandelaars er anders niet uitkwamen is zelfs het maximum van 4 fullftime equivalents (1 fte = 1 voltijds werkend persoon) opgerekt naar 4,4. En dat in een tijd van bezuinigen en de roep om een kleinere overheid.

Lees verder

GroenLinks ruimt zwerfafval op

Zaterdag 10 mei was de European Clean-Up Day. Enkele leden van de afdeling Echt-Susteren van GroenLinks hebben meegeholpen de Maasoever bij Meers een stuk schoner te maken.

Lees verder