Nieuws

Vragen art. 33 Bevorderen persoonlijker contact wijkagenten

Een recente casus uit Nieuwstadt toont aan dat de afstand tussen politie en burger té groot is geworden en daarmee verre van wenselijk. We begrijpen dat de politie moet roeien met de riemen die ze hebben. Echter, binnen de bestaande budgetten en capaciteiten is er wellicht toch nog ruimte om het contact tussen de politie en burgers laagdrempeliger en persoonlijker te laten verlopen. Een bezoek van een wijkagent kan al heel veel betekenen voor een inwoner van onze gemeente. Namen en gezichten van wijkagenten mogen een grotere bekendheid krijgen om een persoonlijker contact te bevorderen. Vandaar dat we enkele vragen stellen.

Lees verder

Vragen art. 33 Leefbaarheidskaart centrum Nieuwstadt

Tijdens de raadsvergadering van 22 februari 2017 zegde de portefeuillehouder toe, bij de behandeling van de Gebiedsvisie Nieuwstadt, om een leefbaarheidskansenkaart te ontwikkelen voor het centrum van Nieuwstadt. “Ik laat deskundigen ernaar kijken”, voegde de portefeuillehouder er aan toe. Dat schept verwachtingen en vandaar dat GroenLinks veel waarde hecht aan deze toezegging.

Lees verder

Thijs Wetemans geïnstalleerd als opvolger van Jos Janssen

Afgelopen donderdag werd Thijs Wetemans geïnstalleerd als raadslid. Daarmee volgt hij Jos Janssen op die, door een verhuizing naar Sittard-Geleen, moest stoppen. Thijs zal deze resterende raadsperiode ons raadslid zijn en aangezien we één zetel hebben, is hij tevens fractievoorzitter. Wij hebben er vertrouwen in dat we een goede opvolger voor Jos hebben gevonden en wensen Thijs veel succes en plezier toe!

Raadsvergadering 13 juli 2017

Tijdens deze raadsvergadering beperkte de inbreng van GroenLinks zich tot drie agendapunten:

1. punt 8: Voortgangsinformatie 13 juli 2017

2. punt 9: Jaarrekening 2016

3. punt 14: Kredietvotering tbv ontwikkelingen Project Plats 1 / aula Connect College / Trefcentrum Edith Stein

Lees verder

Antwoord op vragen art. 33 Kruispunt K1 bij Nieuwstadt

In de Duitse plaatsen Havert, Isenbruch en Schalbruch wonen kinderen die elke schooldag naar Nieuwstadt fietsen. Vaak steken ze de K1 over bij Isenbruch, precies daar waar recent een dodelijk ongeval gebeurde met een fietser. GroenLinks vroeg het college om met de Kreis in overleg te gaan over het veiliger maken van dit kruispunt. We kregen helaas een onbevredigend antwoord.

Lees verder

Antwoord op vragen art. 33 Kruispunt N276 bij Slek

Recentelijk vonden twee ongelukken met een fietser plaats op het kruispunt N276-Hoogstraat-Ruijtersweg bij Slek. Op 31 januari 2017 betrof het een dodelijk ongeluk en op 26 mei jl. werd weer een fietser geschept. We maken ons ernstig zorgen over de verkeersveiligheid voor fietsers op dit specifieke kruispunt en stelden op 29 mei enkele vragen. Recent kregen we antwoord en hoewel deze vragen inmiddels via een krantenartikel waren beantwoord, tonen we ze hier toch voor de volledigheid.

Lees verder