Nieuws

Vragen art. 33 Aanpak achterstanden bij kinderen

Op 28 april lezen we in het artikel ‘Fors meer geld voor leerlingen’ in De Limburger dat veel Limburgse gemeenten kunnen rekenen op meer geld van het Rijk voor het aanpakken van achterstanden bij kinderen. We zijn benieuwd naar de effecten voor Echt-Susteren. Wij zijn van mening zijn dat achterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium moeten worden aangepakt. Elk kind moet zoveel als mogelijk gelijke kansen krijgen in het onderwijs en daarmee ook later op de arbeidsmarkt.

Lees verder

Raadsvergadering 25 april 2018

Tijdens de raadsvergadering van 25 april stonden slechts enkele hamerstukken en bespreekstukken op de agenda waarover geen enkele partij het nodig vond het woord te voeren. De belangrijkste agendapunten volgden eigenlijk pas daarna:

- Hoofdlijnenakkoord 2018-2022

- Benoeming en tijdsbestedingsnorm wethouders

- Toelating raadsleden

- Benoeming 1e en 2e plaatsvervangend raadsvoorzitter

 

Lees verder

GroenLinks Echt-Susteren neemt deel aan de coalitie

Op maandag 23 april ondertekenden vijf partijen het Hoodlijnenakkoord 2018-2022. CDA, PNES, DES, PvdA en GroenLinks vonden elkaar op een groot aantal punten nadat de coalitie van de afgelopen vier jaar niet mogelijk bleek door gebrek aan vertrouwen tussen Lijst Samenwerking en PNES. Op 13 april concludeerde informateur Henk Maessen dat CDA, PNES en DES dan maar de coalitie moesten vormen. Na gesprekken met formateur Peter Pustjens konden ook PvdA en GroenLinks zich aansluiten bij deze drie partijen. Hieronder leest u het volledige akkoord.

Lees verder

Uitslag gemeenteraadsverkiezing 2018

Het centraal stembureau en het hoofdstembureau hebben de verkiezingsuitslag van 21 maart definitief vastgesteld. De zetelverdeling is als volgt:

  • Lijst Samenwerking 7
  • CDA 6
  • Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) 5
  • Democraten Echt-Susteren 3
  • GroenLinks 1
  • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1
Lees verder