Nieuws

Inbreng GL voor Kadernota 2020

Op 9 en 11 juli werden drie financiële stukken behandeld: Jaarrekening 2018, de 1e Bestuursrapportage 2019 en de Kadernota 2020. Hier leest u de inbreng van ons raadslid Thijs Wetemans.

Lees verder

Antwoord op vragen art. 33 Paraatheid brandweer Nieuwstadt

De kern Nieuwstadt ligt geografisch in het zuidelijkste puntje van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en hierdoor zullen de brandweer van Susteren en/of Echt worden gealarmeerd bij een calamiteit. Dit betekent een mogelijk risico op tijdverlies terwijl de bemande brandweerpost van Sittard om de hoek ligt. Recentelijk stelden we hierover vragen en de antwoorden leest u hier.

Lees verder

Vragen art. 33 Paraatheid brandweer Nieuwstadt

Door een strikte scheiding van Limburg in twee aparte veiligheidsregio's kunnen er kostbare minuten verloren gaan bij een levensbedreigende calamiteit in de kern Nieuwstadt. Vandaar dat we enkele vragen stellen aan het college.

Lees verder

Afvalinzameling vanaf 2020: tarieven vastgesteld

Een speerpunt van GroenLinks in deze raadsperiode is een nieuw inzamelingssysteem voor huishoudelijk afval. Nu de raad op 6 juni 2019 de tarieven heeft vastgesteld, is het grote plaatje compleet en klaar om ingevoerd te worden in januari 2020.

Lees verder