Nieuws

Vragen art. 33 Bedrijven waterklaar

Op het afkoppelen van regenpijpen op het riool geeft u subsidie en u besteedt er regelmatig aandacht aan via uw communicatiekanalen en ’t Waekblaad. Dat kunnen wij erg waarderen. Regenwater moet zoveel als mogelijk in de grond kunnen infiltreren of kan nog eerst voor andere doeleinden worden gebruikt. De subsidie, en daarmee ook de promotie, is gericht op woningeigenaren. Wij vragen ons echter af of bedrijven ook ‘waterklaar’ zijn of gestimuleerd (kunnen) worden.

Lees verder

Vragen art. 33 Brandveiligheid en blusvoorziening megastal Straathof

Op 13 september 2017 is door een toezichthouder van onze gemeente een controle ‘brandveilig gebruik’ van de varkensstal aan de Kerkstraat 10 te Koningsbosch uitgevoerd. De bevindingen zijn ons inziens zeer zorgelijk te noemen. Wij manen het college aan om op 22 december 2017 wederom een controle uit te laten voeren en stellen een aantal vragen.

Lees verder

Inbreng GroenLinks extra raadsvergadering klooster Koningsbosch

Hier leest u de inbreng van GroenLinks tijdens de extra raadsvergadering over het klooster in Koningsbosch. De uitkomst van een Bibop-onderzoek bracht aan het licht dat er 'ernstig gevaar' bestaat dat het project gefinancierd wordt met uit strafbare feiten verkregen middelen en dat er 'ernstig gevaar' bestaat dat de vergunning gebruikt zal worden om strafbare feiten te plegen dan wel uit strafbare feiten verkregen voordeel te benutten. Naar aanleiding van het advies van het Landelijk Bureau Bibob heeft het college aan Gelasius Vastgoedmaatschappij BV kenbaar gemaakt voornemens te zijn de betreffende omgevingsvergunningen te weigeren. De ontstane situatie was voor het Presidium aanleiding een extra raadsvergadering in te lassen.

Lees verder

Vragen art. 33 Plastic op akkers

Op dit moment loopt een aanvraag voor het plaatsen van regenkappen op een perceel van ca. 2 hectare (20.160 m2) in het buitengebied van Koningsbosch. Zulke regenkappen zijn een soort plastic tunnels met een hoogte van ongeveer 3 meter ter bescherming en teeltbevordering van bijvoorbeeld frambozen of aardbeien.

Lees verder