Nieuws

Raadsvergadering 21 augustus 2018

Door de fractie Lijst Samenwerking werd een extra raadsvergadering opgeroepen met als onderwerp 'De kermis en de pinpas'. Bij het vaststellen van de agenda kwam vanuit de coalitie het voorstel om het agendapunt van de agenda te schrappen. Hieronder leest u waarom. De coalitiepartijen CDA, PNES, DES, PvdA en GL stemden voor dit voorstel waarna de extra raadsvergadering door de voorzitter werd gesloten.

Lees verder

Raadsvergadering 5 juli 2018

De raadsvergadering van 5 juli duurde lang (o.a. door diverse schorsingen) en verliep enigszins rommelig. De belangrijkste agendapunten betroffen de 'financiële punten' zonder de overige agendapunten minder belangrijk te vinden. Maar gesteld kan worden dat de Jaarrekening 2017, de 1e Bestuursrapportage 2018 en de Kadernota 2019 als een soort Algemene Beschouwingen verliep met uitstekende discussies. De inbreng van GroenLinks leest u hier.

Lees verder

Antwoord op vragen art. 33 Aanpak achterstanden bij kinderen

Begin mei stelden we vragen over de gelden die de gemeente krijgt voor het wegwerken van achterstanden bij kinderen. Hier leest u de antwoorden. We zijn tevreden aangezien de gelden geoormerkt zijn en hierdoor terecht komen waar ze voor bedoeld zijn. Zodoende krijgen kinderen zoveel als mogelijk gelijke kansen in het basisonderwijs en daarmee ook later in het beroepsonderwijs. 

Lees verder

Raadsvergadering 31 mei 2018

We komen kort terug op de raadsvergadering van 31 mei aangezien GroenLinks een motie van het CDA mede-ondersteunde t.a.v. de situatie bij de GR MER, het servicecentrum van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen.

Lees verder