Nieuws

Wat kost een eigen milieupark in Echt-Susteren?

Nu de afvaltransitie in gang wordt gezet, komt bij inwoners de wens voor een eigen milieupark in onze gemeente bovendrijven. In 2015 onderzocht het college de mogelijkheden en kosten van een milieustraat binnen de gemeentegrenzen van Echt-Susteren. Op basis van die berekening en een recent gerealiseerd afvalbrengstation in Nieuwkoop, maakte raadslid Thijs Wetemans een nieuwe berekening.

Lees verder

Raadsvergadering 11 april 2019

Het belangrijkste agendapunt vormde de Afvalstoffenverordening 2019. GroenLinks had hier niets op aan te merken maar zag wel kans om nogmaals aandacht te vragen voor het zgn. flankerend beleid rondom de gemeentelijke afvaltransitie. 

Lees verder

Raadsvergadering 21 februari 2019

De inbreng van GroenLinks tijdens de raadsvergadering van 21 februari beperkte zich tot de nieuwe afvalinzamelingsmethodiek die vanaf 1 januari 2020 ingaat. Net als de lokale energietransitie is het fors verminderen van het aantal kilo's restafval een speerpunt van ons in deze raadsperiode.

Lees verder

Vragen art. 33 Wettelijke taken tav energieverbruik bedrijven

Als er vanuit de landelijke overheid geld beschikbaar komt dat specifiek bedoeld is voor lokaal meer advies, meer controles en - indien nodig - meer te laten handhaven op het gebied van energiebesparing en opwek van hernieuwbare energie bij bedrijven, dan moet ons inziens dat geld daar ook aan worden uitgegeven. Een vrij technisch verhaal maar toch stellen we hier vragen over aan het college.

Lees verder