Nieuws

Antwoord op vragen art. 33 Bevorderen persoonlijker contact wijkagenten

GroenLinks is van mening dat de buurtpreventieteams en de namen en gezichten van de wijkagenten een grotere bekendheid moeten krijgen. Het college is het hier overwegend mee eens en zal hiervoor de gemeentelijke website beter uitrusten. Wel erg jammer dat een jaarlijkse publicatie in 't Waekblaad dan kennelijk weer net iets teveel gevraagd blijkt te zijn. Een gemiste kans, ons inziens.

Lees verder

Antwoord op vragen art. 33 Leefbaarheidskansenkaart centrum Nieuwstadt

Toen de portefeuillehouder op 22 februari 2017 de toezegging deed om een leefbaarheidskansenkaart voor Nieuwstadt te ontwikkelen, had hij daar vast en zeker een beeld bij. GroenLinks vroeg zich recent af wat de raad kon verwachten: een rapport, een overzicht, een kaart of een combinatie? Slechts verwijzen naar de gebiedsvisie Nieuwstadt, zou te gemakkelijk zijn. Dan had de portefeuillehouder de toezegging niet hoeven doen. Toch is die verwijzing precies wat we als antwoord kregen. Kortom: een loze toezegging, achteraf gezien.

Lees verder

Vragen art. 33 Kinderarmoede in Echt-Susteren

Op 18 augustus kwam het CBS met cijfers over het aantal kinderen in bijstandsgezinnen. Hieruit blijkt dat de gemeente Echt-Susteren de afgelopen drie jaar met een stijging te maken heeft:

2014: 3,4%  -  2015: 3,6%  -  2016: 4,2%

Elke stijging is onwenselijk maar aangezien GroenLinks ook graag de redenen achter deze toename wil weten, stellen we de volgende vragen aan het college:

Lees verder

Vragen art. 33 Analyse stofmonsters bij Grensmaasproject Illikhoven en Visserweert

De inwoners van Illikhoven en Visserweert uiten hun zorgen over mogelijke schadelijke stoffen in het stof dat in de lucht zweeft bij het Grensmaasproject. Uit krantenartikelen van 14 en 16 augustus (De Limburger, editie Sittard-Geleen) vernemen we dat de provincie geen metingen in het veld wil uitvoeren: ter plekke stofmonsters nemen en deze analyseren, is niet nodig volgens de provincie. De provincie baseert zich daarbij op adviezen van de GGD, theoretische modellen en eigen bodemmonsters. Wij kunnen geen begrip opbrengen voor deze starre houding van de provincie. Als je zorgen kunt wegnemen (of bevestigen) met fysieke metingen, moet je dat niet nalaten, volgens GroenLinks. We vragen ons af of het college van Echt-Susteren iets voor haar burgers kan en wil betekenen en stellen enkele vragen.

Lees verder

Voorbeeld zienswijze MEGASTAL Maria Hoop

Dit voorbeeld kunt u gebruiken om een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een varkenshouderij bij Maria Hoop. Download de bijlage en vul uw gegevens in op de laatste pagina. Gebruik het Word-document indien u zelf iets wilt aanpassen. Let op: indienen kan tot 28 juli!

Vragen art. 33 Inzameling huishoudelijk afval

GroenLinks bereidt zich graag voor op de komende maanden of jaren waarin de wijziging van het inzamelingsysteem van huishoudelijk afval op de agenda van de raad kan komen te staan. U weet dat het stijgende aantal kilo’s restafval ons een doorn in het oog is. Niet alleen omdat de huishoudens hierdoor steeds meer aan afvalstoffenheffing moeten betalen maar ook omdat het verbranden van grondstoffen verre van duurzaam is. Vandaar dat we enkele vragen stellen.

Lees verder