raadsvergadering 2022-2026
Nieuws

Raadsvergadering 9 november 2023

Er stonden behoorlijk wat raadsvoorstellen op de agenda maar verreweg de meeste tijd werd besteed aan de Begroting 2024. Onze inbreng leest u hier.

10 nov 2023

Lees meer
Overvolle restafval containers
Nieuws

Sorteeranalyses huishoudelijk afval

Halverwege dit jaar liet de gemeente sorteeranalyses van huishoudelijk afval uitvoeren. De zeer gedetailleerde rapportage leest u hier.

26 okt 2023

Lees meer
kind krijgt hulp bij beklimmen boomstam
Nieuws

Cijfers jeugdzorg 2018 - 2022

Half oktober 2023 kwam het college met een raadsinformatiebrief (RIB) over het gebruik van jeugdhulp en de uitgaven voor de verleende jeugdzorg tot en met 2022.

12 okt 2023

Lees meer
energietransitie
Nieuws

Antwoord op vragen art. 33 RIB Voortgang windenergie

Begin september stelden vragen over de RIB en hier leest u de antwoorden van het college.

12 okt 2023

Lees meer
logo groenlinks echt-susteren
Nieuws

Nieuwsbrief oktober 2023

Lees hier onze nieuwsbrief nummer 26, jaargang 4.

01 okt 2023

Lees meer
raadsvergadering 2022-2026
Nieuws

Raadsvergadering 28 september 2023

Kort verslag van de eerste raadsvergadering na het zomerreces.

29 sep 2023

Lees meer
armoedebeleid echt-susteren
Nieuws

Overzicht Armoedebeleid eerste helft 2023

Via een raadsinformatiebrief (RIB) geeft het college de stand van zake aan m.b.t. het Armoedebeleid in de eerste helft van 2023.

08 sep 2023

Lees meer
energietransitie
Nieuws

Vragen art. 33 RIB Voortgang windenergie

We stellen vragen over de raadsinformatiebrief Voortgang windenergie. Enkele zaken zijn ons onvoldoende duidelijk en we opperen enkele ideeën.

07 sep 2023

Lees meer
logo groenlinks echt-susteren
Nieuws

Nieuwsbrief juli 2023

Lees hier onze nieuwsbrief nummer 25, jaargang 4.

09 jul 2023

Lees meer
raadsvergadering 2022-2026
Nieuws

Algemene Beschouwingen van GroenLinks 2023

De raadsvergadering van 4 en 5 juli 2023 stond in het teken van de Algemene Beschouwingen: afronding 2022, eerste tussenrapportage van het lopende jaar 2023 en...

06 jul 2023

Lees meer
Overvolle restafval containers
Nieuws

Rapport Evaluatie afvalinzameling 2022

Eind juni 2023 ontving de raad de resultaten van de afvalinzameling in 2022. Onze conclusie: het laaghangend fruit is inmiddels wel geplukt.

29 jun 2023

Lees meer
logo groenlinks echt-susteren
Nieuws

Nieuwsbrief juni 2023

Lees hier onze nieuwsbrief nummer 24, jaargang 4.

04 jun 2023

Lees meer