Nieuws

Corona en raadsvergaderingen

De corona-crisis leidde tot een aangepaste raadsvergadering op 2 april waarvoor eerst nog een raadsvergadering nodig was op 31 maart. We leggen het uit.

Lees verder

Antwoord op vragen art. 33 Stimuleren duurzame mobiliteit onder ambtenaren

Het college presenteerde onlangs elektrische auto’s en E-bikes voor ambtenaren om naar afspraken te gaan dus onder werktijd. Wij vragen ons af welke stimuleringsmogelijkheden het college inzet om vooral het woon-werkverkeer van ambtenaren te ‘vergroenen’. De fractie stelde hierover vragen en recent ontvingen we een reactie.

Lees verder

Raadsvergadering 18 december 2019

De inbreng van GL tijdens de raadsvergadering van 18 december 2019 omvatte drie agendapunten: 2e Bestuursrapportage 2019, Herontwikkeling voormalige schoollocatie Nieuwstadt en Armoedebeleid 2020-2025.

Lees verder