Nieuws

Een andere wind: draagvlak voor windmolens

Provincie Limburg streeft naar draagvlak onder de inwoners bij het plaatsen van windmolens. In deze brochure staan goede voorbeelden hoe burgers niet alleen de lasten dragen maar ook de lusten genieten.

Lees verder

Raadsvergadering 13 december 2018

De laatste raaadsvergadering van 2018 leek op het eerste oog een lange agenda te hebben met maar liefst 19 punten. Echter een groot deel waren hamerstukken. De letterlijke inbreng van onze fractievoorzitter leest u hier.

Lees verder

Over de Middelsgraaf en de Doort

Natuurgebied de Doort haalde de afgelopen weken regelmatig het nieuws. In dit bericht leest u onze kijk op dit onderwerp, dus zoals GroenLinks Echt-Susteren het ziet.

Lees verder

Algemene Beschouwingen van GroenLinks 2018

Zoals elk jaar wordt in de novembervergadering de Programmabegroting besproken, ook wel Algemene Beschouwingen genoemd omdat politieke partijen terug- en vooruitkijken. Hier leest u de inbreng van onze fractievoorzitter Thijs Wetemans. Tevens zijn de reacties van de portefeuillehouders toegevoegd, die een dag later werden gegeven.

Lees verder

Motie berging Short Stirling W7630 unaniem aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 27 september 2018 bracht GroenLinks een 'motie vreemd aan de orde van de dag' in voor de Short Stirling W7630 die 76 jaar geleden neerstortte bij abdij Lilbosch te Pey. De strekking is dat de raad het college verzoekt om alle noodzakelijke stappen te ondernemen in het faciliteren van deze bergingsoperatie én roept alle betrokkenen op volledige medewerking te verlenen aan deze berging. De motie werd vooraf ondersteund door alle andere partijen waarvoor dank!

Lees verder