Nieuws

GroenLinks doet mee aan World Cleanup Day 2018

Zaterdag 15 september was het World Cleanup Day, een dag waarop wereldwijd mensen de straat op gaan of de natuur in trekken om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen. Tijdens de eerste World Cleanup Day, die in 2008 in Estland plaatsvond, was een groot aantal burgers op de been om illegaal gedumpt afval te verwijderen. Tien jaar later is het initiatief uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen met miljoenen deelnemers uit ruim 150 landen.

Lees verder

Vragen art. 33 Subsidieregister

Op 1 juli 2015 werd een motie van GroenLinks aangenomen met het verzoek aan het college om een openbaar en online toegankelijk subsidieregister te realiseren. Ons geduld wordt danig op de proef gesteld en begint nu op te raken. We stelden daarom de volgende schriftelijke vragen.

Lees verder

Raadsvergadering 21 augustus 2018

Door de fractie Lijst Samenwerking werd een extra raadsvergadering opgeroepen met als onderwerp 'De kermis en de pinpas'. Bij het vaststellen van de agenda kwam vanuit de coalitie het voorstel om het agendapunt van de agenda te schrappen. Hieronder leest u waarom. De coalitiepartijen CDA, PNES, DES, PvdA en GL stemden voor dit voorstel waarna de extra raadsvergadering door de voorzitter werd gesloten.

Lees verder

Raadsvergadering 5 juli 2018

De raadsvergadering van 5 juli duurde lang (o.a. door diverse schorsingen) en verliep enigszins rommelig. De belangrijkste agendapunten betroffen de 'financiële punten' zonder de overige agendapunten minder belangrijk te vinden. Maar gesteld kan worden dat de Jaarrekening 2017, de 1e Bestuursrapportage 2018 en de Kadernota 2019 als een soort Algemene Beschouwingen verliep met uitstekende discussies. De inbreng van GroenLinks leest u hier.

Lees verder

Antwoord op vragen art. 33 Aanpak achterstanden bij kinderen

Begin mei stelden we vragen over de gelden die de gemeente krijgt voor het wegwerken van achterstanden bij kinderen. Hier leest u de antwoorden. We zijn tevreden aangezien de gelden geoormerkt zijn en hierdoor terecht komen waar ze voor bedoeld zijn. Zodoende krijgen kinderen zoveel als mogelijk gelijke kansen in het basisonderwijs en daarmee ook later in het beroepsonderwijs. 

Lees verder