Nieuws

Antwoord op vragen art. 33 Aanpak achterstanden bij kinderen

Begin mei stelden we vragen over de gelden die de gemeente krijgt voor het wegwerken van achterstanden bij kinderen. Hier leest u de antwoorden. We zijn tevreden aangezien de gelden geoormerkt zijn en hierdoor terecht komen waar ze voor bedoeld zijn. Zodoende krijgen kinderen zoveel als mogelijk gelijke kansen in het basisonderwijs en daarmee ook later in het beroepsonderwijs. 

Lees verder

Raadsvergadering 31 mei 2018

We komen kort terug op de raadsvergadering van 31 mei aangezien GroenLinks een motie van het CDA mede-ondersteunde t.a.v. de situatie bij de GR MER, het servicecentrum van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen.

Lees verder

Vragen art. 33 Aanpak achterstanden bij kinderen

Op 28 april lezen we in het artikel ‘Fors meer geld voor leerlingen’ in De Limburger dat veel Limburgse gemeenten kunnen rekenen op meer geld van het Rijk voor het aanpakken van achterstanden bij kinderen. We zijn benieuwd naar de effecten voor Echt-Susteren. Wij zijn van mening zijn dat achterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium moeten worden aangepakt. Elk kind moet zoveel als mogelijk gelijke kansen krijgen in het onderwijs en daarmee ook later op de arbeidsmarkt.

Lees verder

Raadsvergadering 25 april 2018

Tijdens de raadsvergadering van 25 april stonden slechts enkele hamerstukken en bespreekstukken op de agenda waarover geen enkele partij het nodig vond het woord te voeren. De belangrijkste agendapunten volgden eigenlijk pas daarna:

- Hoofdlijnenakkoord 2018-2022

- Benoeming en tijdsbestedingsnorm wethouders

- Toelating raadsleden

- Benoeming 1e en 2e plaatsvervangend raadsvoorzitter

 

Lees verder