Nieuws

Vragen art. 33 Lozingen op het oppervlaktewater

Op 12 september 2017 publiceerde Riwa-Maas, het internationale samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven, haar jaarrapport 2016 over de kwaliteit van het Maaswater en het gebruik ervan voor de bereiding van drinkwater. In 2016 bleek de Maas 170 dagen te vies om drinkwater van te maken. GroenLinks is erg geschrokken van deze berichtgeving. Zo zorgden bij het innamepunt in Heel vorig jaar afvalstoffen uit de industrie voor 39% van de overschrijdingen, gewasbeschermingsmiddelen voor 35% en geneesmiddelen voor 25%. Extra punt van zorg is dat er door de klimaatverandering periodes met laagstaand water toenemen, m.n. in de zomer, waardoor de concentraties verontreinigende stoffen in verhouding toenemen. Zowel voor de bedrijven, agrariërs en apothekers, maar ook voor de gemeente is hier een rol weggelegd. We stelden veel vragen aan het college over deze problematiek.

Lees verder

Vragen art. 33 Integratie vluchtelingen AZC Echt

Tijdens ons bezoek aan de Open Dag op het AZC Echt spraken wij met medewerkers van het COA. We vroegen naar de samenwerking met de gemeente en wilden weten of er aandachtspunten danwel verbeterpunten zijn. Over het algemeen is COA tevreden maar er blijven altijd wensen. Enkele onderwerpen vinden wij voldoende belangrijk om er schriftelijke vragen over te stellen.

Lees verder

Vragen art. 33 Onderzoek tekorten Jeugdzorg

Op 18 september 2017 kwam een onderzoek naar buiten van de NOS en Binnenlands Bestuur naar de tekorten die gemeenten op dit moment hebben ten aanzien van de Jeugdzorg: 60% van de Nederlandse gemeenten retourneerden een vragenlijst en de helft daarvan gaf aan dat het geld nu al op is. GroenLinks is benieuwd hoe de situatie in onze gemeente is. Dit onderzoek leidt bij ons tot vragen waarop wij graag antwoord krijgen.

Lees verder

Vragen art. 33 Beleid anti-radicalisering in Echt-Susteren

GroenLinks wil weten of onze gemeente beleid voert ten aanzien van radicalisering. Uit een recent evaluatierapport van de Inspectie van Veiligheid en Justitie blijkt dat 51% van de gemeenten geen beleid heeft terwijl de Vereniging van Nederlandse Gemeenten twee jaar geleden al wees op hun belangrijke rol bij een integrale aanpak. Voor ons voldoende reden om vragen te stellen aan het college.

Lees verder

Antwoord op vragen art. 33 Inzameling huishoudelijk afval

GroenLinks denkt graag mee over kansen en mogelijkheden om huishoudelijk afval beter te scheiden. Dat is goed voor de portemonnee en voor het milieu. We stelden wederom diverse vragen over o.a. GFT, PMD en oud papier en karton (OPK). Zodoende brengen we de gemeente op ideeën en krijgen we zelf steeds meer inzicht in de inzameling van huishoudelijk afval.

Lees verder