Nieuws

Armoedebeleid 2020-2025 Echt-Susteren

Tijdens de raadsvergadering van 18 december 2019 werd het nieuwe Armoedebeleid 2020-2025 door de Raad besproken. De titel is Elkaar kennen is de basis, samenwerken een voorwaarde  en dit zegt meteen al heel veel.

Lees verder

Vragen art. 33 Stimuleren duurzame mobiliteit onder ambtenaren

Het college presenteerde onlangs elektrische auto’s en E-bikes voor ambtenaren om naar afspraken te gaan dus onder werktijd. Wij vragen ons af welke stimuleringsmogelijkheden het college inzet om vooral het woon-werkverkeer van ambtenaren te ‘vergroenen’. De fractie stelde hierover vragen.

Lees verder

Raadsvergadering 6 november 2019

De inbreng van GL tijdens de raadsvergadering van 6 november 2019 beperkte zich tot twee agendapunten: Financiële tegemoetkoming voor huishoudens met medisch afval en de Begroting 2020.

Lees verder

Raadsvergadering 26 september 2019

De inbreng van GL tijdens de raadsvergadering van 26 september 2019 beperkte zich tot drie agendapunten: Beleidskader zonne- en windparken, Kaderstellende raadsnota Burgerparticipatie en Bestemmingsplan landgoed De Commel.

Lees verder