Nieuws

Raadsvergadering 6 juni 2019: Livar Experience Center

Het Limburgs kloostervarken (Livar) bij Abdij Lilbosch

De raad behandelde op 6 juni 2019 de bestemmingsplanwijziging om het concept Livar Experience Center (LEC) toe te staan: een varkenshouderij voor ca. 1200 dieren, een bezoekerscentrum annex proeverij en een vleesatelier (klein slachthuis). GroenLinks stemde tegen en heeft behoefte om dit uit te leggen.

Lees verder

Verantwoording fractieondersteuning 2018

De fracties ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. GroenLinks Echt-Susteren legt uit wat zij in 2018 met dat gemeenschapsgeld heeft gedaan.

Lees verder

Wat kost een eigen milieupark in Echt-Susteren?

Nu de afvaltransitie in gang wordt gezet, komt bij inwoners de wens voor een eigen milieupark in onze gemeente bovendrijven. In 2015 onderzocht het college de mogelijkheden en kosten van een milieustraat binnen de gemeentegrenzen van Echt-Susteren. Op basis van die berekening en een recent gerealiseerd afvalbrengstation in Nieuwkoop, maakte raadslid Thijs Wetemans een nieuwe berekening.

Lees verder

Raadsvergadering 11 april 2019

Het belangrijkste agendapunt vormde de Afvalstoffenverordening 2019. GroenLinks had hier niets op aan te merken maar zag wel kans om nogmaals aandacht te vragen voor het zgn. flankerend beleid rondom de gemeentelijke afvaltransitie. 

Lees verder