Nieuws

Vragen art. 33 Controle agrarische vergunningaanvragen

Op 16 september 2017 publiceerde De Limburger op de voorpagina (editie Roermond) een klein artikel dat begon met: “Door gebrek aan kennis en tijd kijken plattelandsgemeenten te weinig kritisch naar adviezen van agrarische bureaus die boeren bijstaan. Het gevolg: het risico dat boeren te makkelijk een vergunning krijgen is groot. En dus ook dat de overlast voor omwonenden bij uitbreiding door boeren groter is dan iedereen denkt. Dat stellen plattelandsgemeenten en deskundigen.”

Lees verder

Antwoord op vragen art. 33 Plastic op akkers

Recentelijk stelden wij vragen over het gebruik van folie en plastic op akkers. Dit heeft ons inziens een grote impact op het landschap. Er ontstaat een heel onnatuurlijk landschapsbeeld dat niet past bij een Cittaslow-gemeente. We stelden vragen naar aanleiding van een vergunningaanvraag voor zgn. regenkappen, zie foto. Uit de antwoorden blijkt dat ook het college de vinger aan de pols houdt.

Lees verder

Vragen art. 33 Armoedebeleid en Raadswerkgroep Armoede

GroenLinks signaleert, naast het gemeentelijke beleid, een veelvoud aan initiatieven in onze gemeente om de gevolgen van armoede bij volwassenen en kinderen dragelijker te maken of zelfs weg te nemen. Deze initiatieven zijn stuk voor stuk lovenswaardig maar laten ook zien dat de aanpak van armoede ongestructureerd lijkt. Daarnaast worden de Klijnsmagelden binnenkort ingezet om kinderen uit arme gezinnen zo gewoon mogelijk mee te kunnen laten doen in de samenleving. Maar...

Lees verder

Vragen art. 33 Bedrijven waterklaar

Op het afkoppelen van regenpijpen op het riool geeft u subsidie en u besteedt er regelmatig aandacht aan via uw communicatiekanalen en ’t Waekblaad. Dat kunnen wij erg waarderen. Regenwater moet zoveel als mogelijk in de grond kunnen infiltreren of kan nog eerst voor andere doeleinden worden gebruikt. De subsidie, en daarmee ook de promotie, is gericht op woningeigenaren. Wij vragen ons echter af of bedrijven ook ‘waterklaar’ zijn of gestimuleerd (kunnen) worden.

Lees verder

Vragen art. 33 Brandveiligheid en blusvoorziening megastal Straathof

Op 13 september 2017 is door een toezichthouder van onze gemeente een controle ‘brandveilig gebruik’ van de varkensstal aan de Kerkstraat 10 te Koningsbosch uitgevoerd. De bevindingen zijn ons inziens zeer zorgelijk te noemen. Wij manen het college aan om op 22 december 2017 wederom een controle uit te laten voeren en stellen een aantal vragen.

Lees verder