Nieuws

Groene politici willen schonere Maas voor een gezond Limburg

Een GroenLinksdelegatie o.l.v. Europarlementariër Bas Eickhout laat zich vrijdag 27 februari door Sabic informeren over de ontwikkelingen omtrent de afbreekbaarheid van plastic. Sabic is participant in het project Schone Maas en geeft daarmee aan ook bezorgd te zijn over de vervuiling van de Maas en de toename van de plastic soep.

Lees verder

GroenLinks Echt-Susteren wil afzien van innen eigen bijdrage jeugdzorg

Sinds begin dit jaar moeten ouders van kinderen die gebruik maken van jeugdggz daarvoor een maandelijkse eigen bijdrage betalen. Die bijdrage kan opgeteld oplopen tot wel 1500 euro per jaar. In de zorgsector leeft de vrees dat dit drempelverhogend werkt waardoor kinderen met psychische problemen zich minder snel kunnen laten behandelen.

Lees verder

Raadsvergadering 29 januari 2015: amendement Speerpuntprojecten structuurvisie

Wij vinden de uitbreidingsplannen van landgoed Hommelheide niet passen binnen de Structuurvisie 'Ontwikkelen met kwaliteit 2012-2025. De structuurvisie van de gemeente Echt-Susteren beoogt in te zetten op een kwaliteitslag om te komen tot een divers en kwalitatief  hoogwaardige recreatie aanbod waarbij de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit blijft behouden en er sprake is van een maximale inpassing in het buitengebied. De Structuurvisie heeft als uitgangspunt: kleinschaligheid en kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Gezien de uitbreiding van Hommelheide 200 recreatiewoningen toevoegd aan het bestaande aantal van 280 woningen, wilde GroenLinks middels een amendement dit plan van de lijst van Speerpuntprojecten structuurvisie halen. Ons voorstel werd verworpen.

Lees verder

Kick-off campagne Provinciale Verkiezingen!

Afgelopen zondag, 18 januari, hield GroenLinks Limburg de kick-off van de campagne voor de Provinciale Verkiezingen. Van GroenLinks Echt-Susteren waren fractievoorzitter Jos Janssen en lid van de commissie Omgeving Annemie van Thoor van de partij. Links op de foto staat lijsttrekker Carla Brugman. De sfeer bij Ernesto's op de Markt in Sittard was supergezellig!

Lees verder

GroenLinks Limburg start campagne bij Ernesto's

De provinciale verkiezingen staan voor de deur! GroenLinks Limburg staat met een gemotiveerd team klaar om met veel enthousiasme campagne te voeren. Het startschot zal klinken op zondag 18 januari bij Ernesto's aan de Markt in Sittard, om 16.00 uur. Tevens is dan de nieuwjaarsborrel.

Lees verder

Schone Maas ook belangrijk voor Echt-Susteren

Een schone Maas is om diverse redenen belangrijk voor onze provincie: drinkwater, toerisme/recreatie, visstand, beperken plastic soep, enzovoorts. GroenLinks Limburg brengt, samen met Limburgse afdelingen de problemen in kaart en zoekt naar oplossingen. Uiteraard is overleg met onze Belgische collega's erg belangrijk. Op 9 januari was het zover.

Lees verder