Nieuws

Raadswerkgroep duurzaamheid en MVO

Op initiatief van GroenLinks is de raad van Echt-Susteren in januari een werkgroep gestart met het thema Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Doel van de raadswerkgroep is dit jaar een raadsconferentie voor te bereiden, zo mogelijk aansluitend op een raadsvergadering of commissie Omgeving.

Besluit tot renovatie zwembad In de Bandert uitgelegd

GroenLinks raadslid Jos Janssen heeft in de raadsvergadering van 17 december kritische vragen gesteld met betrekking tot de verschillende scenario’s voor renovatie of nieuwbouw van zwembad In de Bandert. Bij de beantwoording van de vragen gaf wethouder Frische aan dat in de voorgenomen variant duurzaamheidsmaatregelen zullen worden genomen en zeker geen sluitpost zullen zijn! Met die toezegging stemde GroenLinks mee met een investering van ruim 5 miljoen.

Motie GroenLinks raadsvergadering 17 december 2014

Tijdens deze raadsvergadering diende GroenLinks een motie in m.b.t. agendapunt 14: Integraal Veiligheidsplan 2015-2018. Wij zijn van mening dat buurtpreventieteams beter ondersteund moeten worden door de gemeente en diensten als de politie. Regelmatig overleg is, om te beginnen, een eerste vereiste.

Lees verder

Amendement GroenLinks raadsvergadering 6 november 2014

Tijdens de raadsvergadering van 6 november dient Jos Janssen een amendement in m.b.t. agendapunt 4, Herziening reserves en Voorziening bij de begroting 2015. Het college wil €771.400 opnemen uit de reserves en toevoegen aan de voorziening "Wegen". Wij zien graag een duurzamere besteding.

Lees verder

Motie GroenLinks raadsvergadering 6 november 2014

De raadsvergadering van 6 november stond vooral in het teken van de begroting voor 2015 en verder. Bij agendapunt 3, Programmabegroting 2015-2018, diende Jos Janssen (samen met DES) een motie in. De norm m.b.t. voor het minimabeleid in aanmerking komende huishoudens wilden we verhogen van 110% naar 120% van de geldende bijstandsnorm.

Lees verder